Τα τελευταία μας νέα: Μετατρέψτε τον υπάρχοντα βόθρο σας σε βιολογικό από 1.990 € + ΦΠΑ!!! Ετοιμοπαράδοτη πολυεστερική πισίνα: 3,1x3,1x1,4m από 6.233 € + ΦΠΑ!!! Νέες βελτιωμένες μονάδες βιολογικού καθαρισμού TSO SBR v.3 στς παλιές τιμές!!! Νέα οικονομική σειρά σκέπαστρων AZURE!!!
ΠΙΣΙΝΕΣΣΚΕΠΑΣΤΡΑΥΔΡΟΜΑΣΑΖΒΙΟΛ.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 
 ΕΙΔΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΛΥΜΑΤΑ
   κ
Μετατροπή Βόθρου σε Βιολογικό     SBR                       Υβριδικού τύπου                Σηπτικές                          ΤΙΜΕΣ


Εγγραφή στο Newsletter


TSO SBR v3 1-50 ατόμων Compact

Τώρα νέες βελτιωμένες μικρές μονάδες compact τριτοβάθμιας επεξεργασίας οικιακών λυμάτων TSO SBR v.3 στις παλιές τιμές! Με ακόμα μεγαλύτερο βαθμό επεξεργασίας χάρη στον αυξημένο όγκο και με βελτιωμένο σύστημα αυτοματισμού λειτουργίας. 

Δυνατότητα παρακολούθησης μέσω κινητού τηλεφώνου. 


ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 6 -50 ΑΤΟΜΩΝ

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ 

COMPACT TSO – SBR v3

(Sequencing Batch Reactor)


 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι απαιτήσεις για τον καθαρισμό των υγρών αποβλήτων συνεχώς αυξάνονται. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνταν ακόμα πριν 10-15 χρόνια για την επεξεργασία των οικιακών λυμάτων και σκόπευαν βασικά στη μείωση του φορτίου οργανικών ενώσεων άνθρακα κρίνονται σήμερα ανεπαρκείς. Έγινε αντιληπτό ότι οι ενώσεις αζώτου και φωσφόρου προκαλούν εξίσου μεγάλες ζημιές στον αποδέκτη.

Γενικά, τα οικιακά λύματα  πριν τα οδηγήσουμε στο οικοσύστημα πρέπει να περάσουν από επεξεργασία κατά τη διάρκεια της οποίας θα ελαχιστοποιηθούν τα αιωρούμενα και κολλοειδή στερεά, οι οργανικές ενώσεις, οι ενώσεις αζώτου και φωσφόρου και οι παθογόνοι μικροοργανισμοί.

 

Σήμερα η αποτελεσματική αφαίρεση των ρύπων είναι εφικτή για τρεις βασικούς λόγους:

1. Καλύτερη κατανόηση και ερμηνεία βιοχημικών διεργασιών στους αντιδραστήρες βιολογικής επεξεργασίας.

2. Τεχνολογική πρόοδο, ειδικά στην κατασκευή συστημάτων αερισμού, μείξης και on-line ελέγχου ποιότητας αποβλήτων.

3. Ραγδαία ανάπτυξη πληροφορικής που επιτρέπει τον έλεγχο και την αυτόματη λειτουργία των συστημάτων. 

Χρησιμοποιούμε άριστο Η/Μ εξοπλισμό διεθνούς φήμης εργοστασίων.

Διατηρούμε συνεχή επαφή με τους πελάτες και συγκεντρώνουμε παρατηρήσεις και συμπεράσματα τα οποία συμβάλλουν στην βελτιστοποίηση των εγκαταστάσεων μας.


 2.  ΜΟΝΑΔΕΣ  COMPACT TSO SBR v3

Η εν λόγω μέθοδος είναι το πλέον σύγχρονο και εξελιγμένο σύστημα βιολογικού καθαρισμού λυμάτων. Είναι απόλυτα ελεγχόμενο και πλεονεκτεί έναντι των άλλων συστημάτων για τη μικρή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και για τα μειωμένα έξοδα συντήρησης.

Επειδή τα λύματα που προέρχονται από μεμονωμένες οικίες και συγκροτήματα αυτών, χαρακτηρίζονται από μεγάλες διακυμάνσεις των ωριαίων και ημερησίων παροχών, θα πρέπει η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων ίνα έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζει τις διεργασίες της στις αυξομειώσεις εισερχομένων παροχών και ρύπων, βελτιστοποιώντας τον βαθμό απόδοσης της και εξοικονομώντας ηλεκτρική ενέργεια.

Παίρνοντας υπόψη τα παραπάνω το πλέον κατάλληλο και ενδεδειγμένο σύστημα βιολογικού καθαρισμού για μονάδες με μεγάλες διακυμάνσεις παροχής κρίνεται το σύστημα βιολογικού καθαρισμού με αντιδραστήρες SBR, το οποίο παράλληλα με την οξείδωση των οργανικών ενώσεων έχει τη δυνατότητα οξείδωσης του αμμωνιακού αζώτου, της απονιτροποιήσης της βιολογικής και  χημικής αποφωσφόρησης και της σταθεροποίησης της λάσπης ανάλογα με τις απαιτήσεις μας.

Οι μονάδες TSO-SBR μπορούν να επεκτείνονται προσθέτοντας επί πλέον αντιδραστήρες και προσαρμόζοντας το πρόγραμμα λειτουργίας σύμφωνα με τα νέα δεδομένα.

 

Σειρά μονάδων COMPACT TSO – SBR v3

Μονάδα

Άτομα

Qmidd

Qmaxd

BOD5

TKN

Pt

Δεξαμενή Εισόδου

Όγκος

 Αντιδραστήρας  Όγκος

 Tιμή χωρίς ΦΠΑ (Παράδοση στην αποθήκη μας)

 

 

m3/d

m3/d

g/d

g/d

g/d

m3

m3

TSO SBR6

6

0,9

1,5

360

72

18

2,80

1,40

3.500

TSO SBR10

10

1,5

2,4

600

120

30

5,00

2,5

4.700

TSO SBR 16

16

2,4

4,0

960

192

48

8,00

4,00

7.000

TSO SBR 20

20

3,0

5

1200

240

60

10,00

5,00

9.000

TSO SBR 30

30

4,5

7,5

1800

360

90

15,00

7,50

12.000

TSO SBR50

50

7,5

12

3000

600

150

25,00

12,50

18.000

 

  Qmidd : μέση ημερήσια παροχή λυμάτων  

  Qmaxd :μέγιστη ημερήσια παροχή λυμάτων

  BOD5 , TKN, Pt  : ημερήσια φορτία ρύπων

Οι δεξαμενές των μονάδων  ΤSO SBR 6 και TSO SBR 10 είναι εξολοκλήρου από σκληρό πολυαιθυλένιο σε μορφή κυλινδρικών δεξαμενών,  ενώ η μεγαλύτερες μονάδες είναι κατασκευασμένες από πάνελ πολυπροπυλενίου σε μορφή ορθογώνιου. Υπάρχει δυνατότητα εγκαταστάσεις του εξοπλισμού σε δεξαμενές από οπλισμένο σκυρόδεμα σε περίπτωση που η τοπικές συνθήκες δεν επιτρέπουν    

  

 3. ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

 Η μονάδα αποτελείται από τα παρακάτω μέρη :

3.1. Δεξαμενή  εισόδου – προεπεξεργασίας   όπου   καταλήγει ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός..

3.2.  Βιολογικός αντιδραστήρας  εφοδιασμένος με συστήματα αερισμού, μείξης επιστροφής λάσπης και εκκένωσης  επεξεργασμένων  λυμάτων, όπου εκτελούνται η βιοχημικές διεργασίες  

3.3. Σύστημα αυτοματισμού το οποίο  δέχεται δεδομένα και με βάση αυτών, προσαρμόζει αυτόματα την λειτουργία της μονάδας.

Το σύστημα αυτοματισμού αφ ενός ελαχιστοποιεί την περίπτωση ανθρώπινου λάθους και αφ ετέρου περιορίζει την συντήρηση του συγκροτήματος σε απλές περιοδικές επισκέψεις.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και επαναφοράς του μετά από μερικές ώρες το σύστημα επανέρχεται στην κανονική λειτουργία και συνεχίζει να εκτελεί το πρόγραμμα.


 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Τα λύματα οδηγούνται με φυσική ροη η με αντλία στη δεξαμενή εισόδου. Εδώ γίνεται παρακράτηση λυμάτων μερικές ώρες  και ανάμειξη με την επιστρεφόμενη λάσπη από τον θάλαμο επεξεργασίας . Σε συνέχεια  τα λύματα αντλούνται  στον κύριο  βιολογικό αντιδραστήρα.

Ο αντιδραστήρας είναι εφοδιασμένος με συστήματα αερισμού, μείξης, μεταφοράς λάσπης και εκκένωσης επεξεργασμένων λυμάτων και  λειτουργεί περιοδικά, αυτόματα.

Η κάθε περίοδος επεξεργασίας αποτελείται από τις παρακάτω φάσεις :

1η - Εισροή

2η - Πλήρωση

3η - Αερισμός και  Μείξη

4η - Καθίζηση και διαύγαση

5η - Εκκένωση

6η - Επιστροφή της  λάσπης στην δεξαμενή εισόδου .

Μετά το άδειασμα της δεξαμενής εισόδου και γέμισμα του αντιδραστήρα σταματάει η τροφοδοσία του και   εκτελούνται  όλες οι φάσεις μέχρι την εκκένωση . Στη συνέχεια θα ξαναπεράσει στη 1η φάση  μέχρι να ξαναγεμίσει η δεξαμενή εισόδου  και ο κύκλος επαναλαμβάνεται.

Ο  κύκλος διαρκεί  8 ώρες ρυθμίζονται αυτόματα, ανάλογα με την ποσότητα  των λυμάτων, που εισήρθαν  στον αντιδραστήρα, έτσι ώστε να έχουμε το αναμενόμενο αποτέλεσμα με την πιο οικονομική λειτουργία.

Στην φάση αναμονής, στον αντιδραστήρα γίνεται ανά καθορισμένα χρονικά διαστήματα αερισμός και μείξη, έτσι ώστε η βιομάζα που παραμένει σε αυτών να διατηρείται ζωντανή.

Το σύστημα είναι ευέλικτο στις διακυμάνσεις και μπορεί να λειτουργήσει με υπερφόρτωση για αρκετές ημέρες χωρίς σημαντική αύξηση των ρύπων στην έξοδο. Τα συστήματα  αερισμού και μείξης ενεργοποιούνται αυτόματα σύμφωνα με τον προγραμματισμό  της μονάδας και με τις συνθήκες που επικρατούν στον αντιδραστήρα.


5. ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΩΝ TSOSBR v.3

1.  Ποιότητα επεξεργασμένων λυμάτων  κατάλληλη για υπόγεια διάθεση και πότισμα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.

2.  Οικονομική λειτουργία

Η χρησιμοποίηση πολύ αποδοτικών συστημάτων αερισμού και η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του νερού  καθιστούν το σύστημα πολύ οικονομικό.

3.  Απόλυτη εξουδετέρωση οσμών.

4.  Ελάχιστη συντήρηση που δεν απαιτεί ειδικευμένο προσωπικό.

5.  Πλήρης αυτοματοποιημένη λειτουργία

6. Μεγάλη ελαστικότητα του συστήματος - μπορεί να δεχτεί από 30 - 150 % της προβλεπόμενης ημερήσιας παροχής µε τον υψηλό βαθμό καθαρισμού.

7. Διατήρηση της βιομάζας ζωντανής σε περιόδους που δεν έχουμε παραγωγή λυμάτων με το πρόγραμμα  LOW.  Ιδανικό για εξοχικές κατοικίες.  

 

 


  Προηγμένη Μονάδα Επεξεργασίας Οικιακών Λυμάτων Compact TSO SBR v.3 30 ατόμων 


 


Λεωφ. Βουλιαγμένης 360, Αγ. Δημητριος, Αθήνα t & f.210-99-51-035 e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε www.ipc-tso.gr, www.compass-pools.org
angellight © 2022 | web hosting vps domains