Τα τελευταία μας νέα: Μετατρέψτε τον υπάρχοντα βόθρο σας σε βιολογικό από 1.990 € + ΦΠΑ!!! Ετοιμοπαράδοτη πολυεστερική πισίνα: 3,1x3,1x1,4m από 6.233 € + ΦΠΑ!!! Νέες βελτιωμένες μονάδες βιολογικού καθαρισμού TSO SBR v.3 στς παλιές τιμές!!! Νέα οικονομική σειρά σκέπαστρων AZURE!!!
ΠΙΣΙΝΕΣΣΚΕΠΑΣΤΡΑΥΔΡΟΜΑΣΑΖΒΙΟΛ.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 
 ΕΙΔΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΛΥΜΑΤΑ
   κ
Μετατροπή Βόθρου σε Βιολογικό     SBR                       Υβριδικού τύπου                Σηπτικές                          ΤΙΜΕΣ


Εγγραφή στο Newsletter


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΟΙΚΙΑΚΩΝ και ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 

Κατ'αρχάς διαβάστε το κείμενο κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση λυμάτων μικρών οικισμών της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής


Όπου είναι εφικτό, το συγκεντρωτικό αποχετευτικό δίκτυο, που συλλέγει τα λύματα από της οικίες και τους μικρούς οικισμούς τα οδηγεί στην μονάδα βιολογικού καθαρισμού, όπου επεξεργάζονται, ώστε να μπορούν στην συνέχεια να οδηγηθούν στον τελικό αποδέκτη, είναι ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης του αποχετευτικού ζητήματος.

Υπάρχουν όμως περιοχές όπου το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα δεν έχει ακόμα κατασκευαστεί ή δεν θα κατασκευαστεί ποτέ. Σε αυτές τις περιπτώσεις την υγιεινή διαβίωση των κατοίκων μπορούν να εξασφαλίσουν τα οικιακά αποχετευτικά συστήματα.

Αυτά είναι δύο ειδών:

1) Στεγανή δεξαμενή (βόθρος) όπου τα λύματα συγκεντρώνονται μέχρι την πλήρωση της,  όποτε πρέπει να αδειάσει και τα λύματα να μεταφερθούν στην μονάδα επεξεργασίας λυμάτων του δήμου.

2) Μικρές μονάδες επεξεργασίας οικιακών λυμάτων - βιολογικού καθαρισμού - οι οποίες θα εξασφαλίσουν τέτοια ποιότητα εκροής ώστε τα λύματα να μπορούν να οδηγηθούν σε κάποιο αποδέκτη (έδαφος, νερό)  ή να επαναχρησιμοποιούν χωρίς να προκαλούν κίνδυνο για την δημόσια υγεία. Οι διεργασίες στις οποίες θα υποβληθούν εδώ τα λύματα είναι ίδιες με αυτές που συναντάμε στις μεγάλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και υγρών αποβλήτων των πόλεων.

Σημειώνεται ότι η κατασκευή μονοθάλαμου απορροφητικού βόθρου με διάτρητα τοιχία και πυθμένα δεν πρέπει να θεωρείται αποδεκτή λύση αφού προκαλεί ρύπανση εδάφους και υπογείων υδάτων.

Επίσης οι περιπτώσεις διοχέτευσης ανεπεξέργαστων λυμάτων στον υδροφόρο ορίζοντα πρέπει περιβαλλοντολογικά να χαρακτηριστούν απαράδεκτες.

Η επιλογή ενός από τους δυο επιτρεπτούς παραπάνω τρόπους θα εξαρτηθεί κυρίως από οικονομικούς λόγους άλλα και από τις τοπικές συνθήκες (ενοχλητικές οσμές σε περίπτωση αδειάσματος βόθρου, δύσκολη πρόσβαση για το βυτιοφόρο όχημα, είδος εδάφους, ύψος υδροφόρου ορίζοντα, απόσταση από αποδέκτη).

H οικονομική σύγκριση πρέπει να συμπεριλαμβάνει το κόστος κατασκευής, το κόστος λειτουργίας και συντήρησης και το όφελος από την επαναχρησιμοποίηση του νερού, εάν υφίσταται.

Πριν την εγκατάσταση ενός βιολογικού καθαρισμού οικιακών λυμάτων πρέπει να εξετάσουμε που θα οδηγήσουμε τα καθαρά νερά. Αυτό θα μας βοηθήσει και στην επιλογή της μονάδας, επειδή διάφορα συστήματα εξασφαλίζουν διαφορετικό βαθμό καθαρισμού. Άλλη ποιότητα επεξεργασμένων λυμάτων είναι αναγκαία για διάθεση π.χ. στο ρέμα και διαφορετική για  υπόγειο πότισμα με σταλακτηφόρους σωλήνες.

 

Αποφασίζοντας να εγκαταστήσουμε μια μονάδα επεξεργασίας λυμάτων δεν  θέλουμε να προσθέσουμε προβλήματα στον εαυτό μας άλλα να τα μειώσουμε,  για αυτό τον λόγο, αυτή πρέπει  να είναι απλή στην συντήρηση  και να  μην προκαλεί ενόχληση στο περιβάλλον ούτε με την λειτουργία της άλλα και ούτε με το προϊόν που θα παράγει.

Όλες οι μονάδες επεξεργασίας οικιακών λυμάτων χρησιμοποιούν βιολογικές (βιοχημικές) διεργασίες, δηλαδή   τον μεταβολισμό των μικροοργανισμών, κυρίως βακτηριδίων , για την αποδόμηση των ανεπιθύμητων οργανικών και μερικών ανόργανων ουσιών, που βρίσκονται στα λύματα, μετατρέποντας τα σε τελικά προϊόντα όπως CO2 ή Η2Ο,  παράγοντας ενέργεια απαραίτητη για τον μεταβολισμό των κυττάρων και συστατικά για την σύνθεση νέων κυττάρων.

Την διαδικασία βιοαποδόμησης την καθορίζουν τα ένζυμα που παράγονται  από τα κύτταρα μικροοργανισμών  και τα οποία παίζουν τον ρόλο του καταλύτη.

  Λόγω της μεγάλης σημασίας των βιολογικών διεργασιών σε μια μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, αυτή συνηθίζεται να ονομάζεται Βιολογικός Καθαρισμός Λυμάτων.

 

Οι μικρές μονάδες βιολογικού καθαρισμού οικιακών λυμάτων μπορούν να εξυπηρετούν μεμονωμένες κατοικίες άλλα και συγκροτήματα αυτών, πολυκατοικίες, μικρά ξενοδοχεία  κλπ.

Η κατανάλωση νερού από τους κατοίκους άρα και ο όγκος λυμάτων που θα οδηγηθεί στην μονάδα εξαρτάται  κυρίως από τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων.

Γενικά μπορούμε να υπολογίζουμε ότι κάθε άτομο χρησιμοποιεί για τις ανάγκες του, μέσω όρο 150 l νερού την ημέρα, που καταλήγει στην αποχέτευση. Για της ξενοδοχειακές μονάδες αυτή η ποσότητα είναι αρκετά μεγαλύτερη και εξαρτάτε κυρίως από την κατηγορία του ξενοδοχείου.

Η ποσοτική διακύμανση των παροχών είναι αρκετά μεγάλη και της ημέρες αιχμής ο όγκος λυμάτων μπορεί να είναι μέχρι και 3 φορές μεγαλύτερος του μέσου όρου. Ακόμα μεγαλύτερες είναι οι ωριαίες διακυμάνσεις . Εκτός αυτού τα λύματα μπορούν να είναι διαφοροποιημένα και ποιοτικά.

Αυτές τις ποιοτικές και ποσοτικές διακυμάνσεις η μονάδα πρέπει να έχει την δυνατότητα να δεχτεί χωρίς να μειώσει την απόδοση της.

Τα οικιακά λύματα μπορούν να χωριστούν σε μαύρα λύματα, δηλαδή αυτά που προέρχονται από τα WC και αποτελούν περίπου το 1/3 του συνολικού όγκου, και τα γκρι λύματα που προέρχονται από την κουζίνα, μπάνιο, πλυντήρια και αποτελούν το υπόλοιπο 2/3.

Ο διαχωρισμός αυτός είναι σκόπιμος επειδή μερικές μονάδες επεξεργασίας χρησιμοποιούν για τα μαύρα λύματα στάδιο προεπεξεργασίας σε αναερόβια σηπτική δεξαμενή πριν οδηγηθούν στην κύρια μονάδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις επίσης επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός λιποσυλλέκτη στον αγωγό από την κουζίνα.

Τα οικιακά λύματα περιέχουν διάφορων ειδών οργανικές και ανόργανες ουσίες όπως ανθρώπινα απορρίμματα, υπολείμματα από φαγητά, άμμος, χαρτιά, σαπούνια και απορρυπαντικά, και άλλες οργανικές ουσίες που μπορούν εύκολα να σαπίσουν. Περιέχουν ιούς και βακτηρίδια, που μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες. Ακόμα πληθώρα μικροοργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου των διάφορων ανθρώπινων και ζωικών παράσιτων.

Με φυσική, χημική και μικροβιολογική εξέταση μπορούν να καθοριστούν διάφοροι παράμετροι που χαρακτηρίζουν τα λύματα όπως φυσικές -θερμοκρασία, χρώμα, οσμή,  χημικές - pH, αλκαλικότητα, αιωρούμενα στερεά, BOD5COD, άζωτο, φωσφόρος και άλλα, μικροβιολογική – παθογόνοι μικροοργανισμοί .

Από τα παραπάνω ιδιαίτερης σημασίας είναι το BOD, η βιοχημική απαίτηση σε οξυγόνο, δηλαδή η ποσότητα οξυγόνου που χρησιμοποιούν οι μικροοργανισμοί ώστε να οξειδώσουν, σε ορισμένο χρόνο, τις οργανικές ουσίες και μερικές ανόργανες που περιέχονται στα λύματα.

Συνήθως καθορίζεται για πενθήμερη παρακράτηση του δήγματος σε θερμοκρασία 20º και ονομάζεται BOD5

Τα οικιακά λύματα στις κανονικές συνθήκες έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά.

Οι παρακάτω τιμές αφορούν συγκεντρώσεις ρύπων που παρατηρούνε στα οικιακά λύματα υπό κανονικές συνθήκες.

BOD5                                                           300 – 350 mg/l

Αιωρούμενα στερεά                           300 – 350 mg/l

COD                                                    350 – 450 mg/l

Άζωτο ολικό TKΝ                               60 –80      mg/l

Φωσφόρος ολικός PO4                      12 –18      mg/l

Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού έχουν την δυνατότητα την μείωση των παραπάνω συγκεντρώσεων σε ποσοστό μέχρι και 99%

Οι διεργασίες που μπορούμε να εφαρμόσουμε  είναι:

- μηχανικές, όπως καθίζηση, επίπλευση και φίλτρανση ,

-  βιοχημικές (με την βοήθεια των ενζύμων των κυττάρων) όπως οξείδωση ενώσεων άνθρακα, νιτροποίηση, απονιτροποίηση, αφομοίωση φωσφόρου

- χημικές όπως χημική κατακρήμνιση φωσφόρου.

Οι βιοχημικές διεργασίες βασίζονται στην ζωή των μικροοργανισμών κυρίως βακτηριδίων.

Ανάλογα από τις επικρατούσες συνθήκες χρησιμοποιούνται διαφορετικοί μικροοργανισμοί: αερόβιοι η αναερόβιοι.

 

Από τις παραπάνω βιοχημικές διεργασίες, η οξείδωση ενώσεων άνθρακα και αζώτου (νιτροποίηση) γίνεται με την παρουσία  ελεύθερου οξυγόνου,  η απονιτροποίηση με την παρουσία  οξυγόνου δεσμευμένου στις ενώσεις αζώτου, ενώ η αφομοίωση φωσφόρου από τους μικροοργανισμούς  διενεργείται σε συνθήκες απόλυτης έλλειψης οξυγόνου.

Παρακάτω περιγράφονται διάφορα συστήματα επεξεργασίας οικιακών λυμάτων.

 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

 

Σηπτική δεξαμενή

Ο πιο απλός οικιακός βιολογικός καθαρισμός είναι αυτός της σηπτικής δεξαμενής όπου τα λύματα υποβάλλονται σε καθίζηση, φυσική επίπλευση και χώνευση καθιζόμενης λάσπης. Η δεξαμενή είναι διθάλαμη τριθάλαμη ή και τετραθάλαμη.

Ο ενεργός όγκος δεξαμενής λαμβάνεται περίπου 1 m3 ανά κάτοικο κατά DIN4261 (άλλες προδιαγραφές προτείνουν μικρότερες τιμές).

Ο πρώτος θάλαμος της διθάλαμης δεξαμενή αποτελεί τα 2/3 ενώ στην τριθάλαμους και τετραθάλαμους το ½. (Γερμανική προδιαγραφή DIN4261)

Τα χωρίσματα μεταξύ θαλάμων πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε να αποφεύγονται το πέρασμα της λάσπης και των επιπλεόντων στους διαδοχικούς θαλάμους.

Η σηπτική δεξαμενή μπορεί να κατασκευαστεί από σκυρόδεμα, αλλά και από πλαστικό PEHD, PP ή GRP.

 

Ο βαθμός καθαρισμού σηπτικής δεξαμενής δεν ξεπερνάει τις παρακάτω τιμές

BOD5 < 40%, αιωρούμενα στερεά < 80%, ολικό άζωτο < 40%

Παρόμοια αποτελέσματα δίνει μια άλλη σηπτική διθάλαμη δεξαμενή του Imhof.

Εδώ τα λύματα περνάνε πρώτα από τον πάνω θάλαμο όπου η ροή επιβραδύνετε και γίνετε διαχωρισμός στερεών τα οποία καθιζάνουν στον κάτω θάλαμο χώνευσης – όπου επεξεργάζονται με αναερόβιο τρόπο.

Το άδειασμα των σηπτικών δεξαμενών από την λάσπη γίνετε μια φορά στο 1 – 2 χρόνια

Τα δυο παραπάνω αναερόβια συστήματα  μπορούν σε μερικές περιπτώσεις να  εφαρμοστούν  πριν την διάθεση στο έδαφος αλά και ως πρώτος βαθμός επεξεργασίας πριν τον  αερόβιο καθαρισμό.

Σε κάθε περίπτωση για την διαστασιολόγιση των μονάδων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο απαιτούμενος όγκος για την ομαλή ροή των λυμάτων ώστε να επιτυγχάνεται η καθίζηση και ο απαιτούμενος όγκος για την παρακράτηση λάσπης.

 

 

Διάθεση στο έδαφος με διάτρητες σωλήνες.

Τα λύματα μετά την αναερόβια επεξεργασία κατά την διάρκεια διοχέτευσης στο έδαφος προσροφούνται πάνω στην επιφάνεια των σωματιδίων του εδάφους και δημιουργούν βιολογική στρώση η οποία διασπά τους οργανικούς ρύπους σε ανόργανα στοιχεία και αέρια. Συγχρόνως διαπιστώνεται χημική κατακρήμνιση ανόργανων ουσιών  και μηχανική φίλτρανση.

Κατασκευή του συστήματος προϋποθέτει χαμηλό υπόγειο ορίζοντα.

Η επιφάνεια οικόπεδου που απαιτείται για την κατασκευή συστήματος εξαρτάται από την ικανότητα διήθησης του εδάφους, εξέταση της οποίας πρέπει να γίνει επί τόπου του έργου.

Το σύστημα μειώνει αποτελεσματικά όλους τους δείκτες ρύπανσης εκτός από τα νιτρικά αφού δεν υπάρχουν συνθήκες για την απονιτροποίηση.

 

Υπόγεια αμμόφιλτρα.

Και εδώ τα λύματα πρέπει να υποστούν προεπεξεργασία στην σηπτική δεξαμενή πριν υποστούν μηχανικό, χημικό και βιολογικό καθαρισμό σε μια στρώση άμμου συνήθως καλυμμένη με στρώση εδάφους.

Η ροή μέσα από το φίλτρο  είναι οριζόντια η κάθετη.

Τα λύματα μετά το φίλτρο συγκεντρώνονται μέσω αποστραγγιστικού αγωγού σε φρεάτιο και από εκεί μπορούν να οδηγηθούν σε κάποιο υδάτινο αποδέκτη η στο έδαφος.

Ο βαθμός καθαρισμού στα  άρτια σχεδιασμένα και κατασκευασμένα φίλτρα με κατάλληλη κοκκομετρία άμμου, φτάνει στο 98 και 99%.

 

 

 

Φυτικός βιολογικός καθαρισμός

Σύστημα που χρησιμοποιεί αειθαλή  υδρόχαρή φυτά, φυτεμένα σε στεγανή λεκάνη, δημιουργώντας έτσι μικροβιότοπο, όπου τα λύματα απορροφούνται και εξουδετερώνονται. Τα φυτά: Phragmites australisTyphaCarexJancusSalix  μπορούν σε συνέχεια να χρησιμοποιηθούν και ως καύσιμη ύλη.

Συναντάμε δυο ειδών συστήματα :

- επιφανειακής ροής λυμάτων FWS (Free water surface flοw) όπου η στάθμη λυμάτων βρίσκεται πάνω από το έδαφος

- υπόγειας ροής VSB (Vegetated submerged bed) όπου η στάθμη είναι κάτω από την στρώση φυτικής γης και η ροή γίνεται σε ένα στρώμα με χαλίκι

Και στις δυο περιπτώσεις δημιουργούμε μια στεγανή λεκάνη στην οποία εξασφαλίζουμε συνθήκες ελεγχόμενης ροής.

Το στρώμα φυτεύεται με ειδικές καλαμωτές και εν συνέχεια το τροφοδοτούμε με τα λύματα, δημιουργώντας τεχνητό έλος Constructed wetland.

 

Βιολογικοί αερόβιοι αντιδραστήρες

Τα συστήματα που περιγράψαμε παραπάνω παρόλο που παρουσιάζουν υψηλό βαθμό καθαρισμού ωστόσο απαιτούνε μια σειρά προϋποθέσεων που δεν είναι πάντα εφικτές. Δηλαδή μεγάλη επιφάνεια, χαμηλός υδροφόρος ορίζοντας, κατάλληλη ποιότητα εδάφους.

Σε αντίθετη περίπτωση, για τον καθαρισμό οικιακών λυμάτων οδηγούμαστε στην εφαρμογή αερόβιων συστημάτων τεχνητού βιολογικού καθαρισμού σε αντιδραστήρες.

Οι αντιδραστήρες είναι οι δεξαμενές στις οποίες το τεχνολογικό αποτέλεσμα εξαρτάται από το χρόνο παρακράτησης, δηλαδή η αποτελεσματικότητα χημικών, βιοχημικών και φυσικών αντιδράσεων εξαρτάται από το χρόνο παραμονής των λυμάτων στις δεξαμενές.

Τα αερόβια συστήματα βιολογικού καθαρισμού είναι τα εξής:

- συστήματα βιολογικού καθαρισμού με σταθερό μέσω πλήρωσης.

- συστήματα ενεργού ιλύος.

- μεικτά συστήματα που συνδυάζουν τα παραπάνω  

 

 

 

Μονάδες  βιολογικού καθαρισμού με σταθερό μέσω πλήρωσης

 

Το σύστημα αποτελείται από:

1) αντιδραστήρα γεμάτο με κάποιο μέσω πλήρωσης πάνω σε οποίο, με το χρόνο, δημιουργείται βιολογική μεμβράνη από μικροοργανισμούς, κυρίως βακτηρίδια, οι οποίοι τρέφονται με το ρυπαντικό φορτίο των λυμάτων

2) δεξαμενή καθίζησης, όπου παρακρατείται το πλεόνασμα των μικροοργανισμών που αποκολλούνται από το υπόστρωμα

3) σύστημα ανακυκλοφορίας που επιστρέφει ένα ποσοστό των λυμάτων στον αντιδραστήρα.

 

Τα λύματα πριν οδηγηθούν στην μονάδα, συνήθως έχουν υποστεί προεπεξεργασία στην σηπτική δεξαμενή. Ως μέσω πλήρωσης χρησιμοποιείται συνήθως πλαστικό υλικό ειδικά διαμορφωμένο, ώστε να χαρακτηρίζεται με μεγάλη επιφάνεια ανά μονάδα όγκου (100 – 200m2/m3) και με μικρό βάρος.

Κυρίως ξεχωρίζουμε δυο ειδών συστήματα με σταθερό πληρωτικό υλικό :

1) Σταλαγματικά βιολογικά φίλτρα (Biological Trickling Filter) με σταθερό πληρωτικό υλικό το οποίο καταβρέχεται με τα λύματα

2) Περιστρεφόμενοι βιολογικοί δίσκοι (Rotating Biological Filter). Μια σειρά δίσκων διαμέτρου από 0,5 m έως 1,0 m τοποθετημένοι σε μικρή απόσταση μεταξύ τους πάνω σε ένα περιστρεφόμενο άξονα, εμβαπιιζόμενοι μέχρι την μέση σε μια δεξαμενή μέσα από την οποία ρέουν τα λύματα. Οι δίσκοι περιοδικά βυθίζονται στα λύματα και εν συνέχεια εξέρχονται από αυτά και έρχονται σε επαφή με τον αέρα. Οι συνθήκες που δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο επιτρέπουν την ανάπτυξη βιολογικής μεμβράνης πάνω στον δίσκο και εν συνέχεια την αποκόλληση πλεονάσματος της.

 

Οι παραπάνω μονάδες χρησιμοποιούνται κυρίως για την μείωση του οργανικού φορτίουBOD5 (μέχρι 96%) και την μείωση αμμωνιακού αζώτου. Δεν προσφέρεται για την απονιτροποίηση και αφαίρεση φωσφόρου για τα οποία απαιτείται ξεχωριστή βαθμίδα επεξεργασίας.

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την παρουσία μύγας και αυξημένου θορύβου από την περιστροφή δίσκων και από την ροή λυμάτων έχουν ως συνέπεια την περιορισμένη εφαρμογή τους.

Ειδική παραλλαγή των μονάδων με σταθερό μέσω πληρώσεων είναι η περίπτωση του εμβαπτιζομένου σταθερού μέσου, το οποίο αερίζεται με συμπιεσμένο αέρα. Το σύστημα αυτό συνδυάζει τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων με σταθερό μέσο και της ενεργού ιλύος.

 

Μονάδες ενεργού ιλύος

 

Η πιο διαδεδομένη μέθοδος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων άρα και οικιακών λυμάτων είναι αυτή της ενεργού ιλύος.

Η μέθοδος ενεργού ιλύος εφαρμόζεται, με διάφορες παραλλαγές, ανάλογα με τον τύπο αντιδραστήρων που χρησιμοποιούνται, μετά το στάδιο προεπεξεργασίας στην σηπτική δεξαμενή η ως ανεξάρτητη ολοκληρωμένη μονάδα.

Οι αιωρούμενοι μικροοργανισμοί, που αποτελούν το κύριο στοιχείο της ενεργού ιλύος, χρησιμοποιούν το οργανικό και ανόργανο φορτίο των λυμάτων ως τροφή. Η αύξηση των μικροοργανισμών στον αντιδραστήρα  εξαρτάται από την συγκέντρωση του  φορτίου  και από τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτόν  ( π.χ. θερμοκρασία,pH).

Στο βιολογικό αντιδραστήρα αυξάνουμε τη  βιομάζα παρακρατώντας την στην δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης και επιστρέφοντάς τον κύριο όγκο της. Απομακρύνοντας μια μικρή ποσότητα ως πλεόνασμα, κρατάμε την συγκέντρωση της βιομάζας στα  επιθυμητά όρια. Συγχρόνως εξασφαλίζουμε την αυξημένη απαίτηση σε οξυγόνο με αερισμό και την καλή επαφή της βιομάζας με τον οργανικό εισερχόμενο φορτίο μέσω ανάμιξης.

 

 

Ο σχεδιασμός μονάδας βιολογικού καθαρισμού με σύστημα ενεργού ιλύος δηλαδή η διαστασιολόγιση των αντιδραστήρων γίνεται με την χρήση συγκεκριμένων κριτηρίων.

Τα βασικότερα κριτήρια είναι:

- Ηλικία λάσπης – δηλαδή χρόνος παρακράτησης στερεών στο σύστημα. Είναι το κυριότερο κριτήριο και εκφράζει το μέσο χρόνο της παραμονής των μικροοργανισμών στον αντιδραστήρα. Ανάλογα από τις συνθήκες και από  τον απαιτούμενο βαθμό αποδόμησης κυμαίνεται από 4 έως και 20 ημέρες.

- Οργανική φόρτιση λάσπης – δηλαδή ποσότητα βιολογικού φορτίου με το οποίο τροφοδοτούμε την ενεργή λάσπη για την βιοαποδόμιση του. Για την πλήρη βιοαποδόμηση πρέπει να είναι μικρότερη από 0,4 kg/kg

- Συγκέντρωση αιωρούμενων στερεών στον αντιδραστήρα. Η ταχύτητα αντιδράσεων αυξάνεται με την αύξηση των αιωρούμενων στερεών γι’ αυτό διατηρούμε αυξημένη συγκέντρωση στερεών από 2500 – 5000 mg/l

     -    υδραυλικός χρόνος παρακράτησης

- βαθμός ανακυκλοφορίας

 

Όλες οι εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού αποτελούνται από έναν η περισσότερους αντιδραστήρες συνδεδεμένους μεταξύ τους εν σειρά ή παράλληλα, οι οποίοι επεξεργάζονται τα λύματα με μηχανικό, χημικό ή βιολογικό τρόπο.

Οι αντιδραστήρες μπορούν να χωριστούν  σε :

α. Αντιδραστήρες ροής

β. Περιοδικούς αντιδραστήρες διαδοχικών  δόσεων SBR  (Sequencing Batch Reactor).

α. Οι αντιδραστήρες ροής εφαρμόζονται ως επί το πλείστον, αλλά  παρουσιάζουν μεγαλύτερη  ευαισθησία στις μεγάλες ποσοτικές και ποιοτικές μεταβολές των λυμάτων σε σχέση με τους SBR, είναι όμως ιδανικές εκεί που δεν θέλουμε να δαπανήσουμε χρήματα σε συστήματα μέτρησης και αυτοματισμού .

β. Οι περιοδικοί αντιδραστήρες SBR (Sequencing Batch Reactor), όπου η επεξεργασία των λυμάτων γίνεται διαδοχικά κατά φουρνιά (δόση), δηλαδή για ορισμένη ποσότητα και ποιότητα λυμάτων, η οποία μετριέται και ελέγχεται κάθε φορά. Βάσει αυτών των μετρήσεων προσδιορίζεται κάθε φορά ο χρόνος διεργασιών στις οποίες επιβάλλονται τα λύματα ώστε να είναι σταθερός ο  βαθμός καθαρισμού τους, ανεξάρτητα από τις ποιοτικές και ποσοτικές μεταβολές των λυμάτων.

Η εν λόγω μέθοδος είναι το πλέον σύγχρονο και εξελιγμένο σύστημα βιολογικού καθαρισμού. Είναι απόλυτα ελεγχόμενο και πλεονεκτεί έναντι των άλλων συστημάτων λόγο της  μικρής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και  των μειωμένων εξόδων συντήρησης.

Για την αναλυτική περιγραφή  μονάδων ενεργού ιλύος βλέπε : 

Μονάδες προηγμένης τεχνολογίας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

TSO - FBR  (Flow Bio Reactor)

TSO – SBR (Sequencing Batch Reactor)

 


Λεωφ. Βουλιαγμένης 360, Αγ. Δημητριος, Αθήνα t & f.210-99-51-035 e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε www.ipc-tso.gr, www.compass-pools.org
angellight © 2019 | web hosting vps domains

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (16)