Τα τελευταία μας νέα: Μετατρέψτε τον υπάρχοντα βόθρο σας σε βιολογικό από 1.990 € + ΦΠΑ!!! Ετοιμοπαράδοτη πολυεστερική πισίνα: 3,1x3,1x1,4m από 6.233 € + ΦΠΑ!!! Νέες βελτιωμένες μονάδες βιολογικού καθαρισμού TSO SBR v.3 στς παλιές τιμές!!! Νέα οικονομική σειρά σκέπαστρων AZURE!!!
ΠΙΣΙΝΕΣΣΚΕΠΑΣΤΡΑΥΔΡΟΜΑΣΑΖΒΙΟΛ.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 
 ΕΙΔΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΛΥΜΑΤΑ
   κ
Μετατροπή Βόθρου σε Βιολογικό     SBR                       Υβριδικού τύπου                Σηπτικές                          ΤΙΜΕΣ


Εγγραφή στο Newsletter


Compact Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού Οικιακών Λυμάτων 
Υβριδικού Τύπου - ΒΙΟ-HYBRID MBBR

 

1. Εισαγωγή

 

Οι compact υβριδικές μονάδες επεξεργασίας οικιακών λυμάτων Bio Hybrid αποτελούν  ειδικά σχεδιασμένες πενταθάλαμες κατασκευές βασισμένες σε δεξαμενή συνεχούς ροής, που είναι εφοδιασμένες με ρευστοποιημένη κλίνη ενεργούς αυτοκαθαριζόμενης βιομάζας και αιωρούμενης δραστικής λάσπης χαμηλής φόρτισης σε συνδυασμό με σύστημα αερισμού λεπτής φυσαλίδας.

 

Το παραπάνω σύστημα συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του βιολογικού φίλτρου, δηλαδή του συστήματος προσκολλημένης βιομάζας και της ενεργού ιλύος, εξαλείφοντας συγχρόνως τα μειονεκτήματα των μονάδων, που βασίζονται μόνο στην δράση της ενεργού ιλύος.

 


Στο συγκεκριμένο σύστημα διεκπεραιώνονται και οι δυο φάσεις επεξεργασίας, η αναερόβια και η αερόβια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολύ υψηλό βαθμό επεξεργασίας (97% σε σχέση με το BOD5).

 

Το επεξεργασμένο νερό μπορούμε να το διαθέσουμε σε οποιοδήποτε αποδέκτη- ρέμα, ρυάκι , έδαφος ή να το χρησιμοποιήσουμε για πότισμα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.  

Η compact μονάδα είναι σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ 12566-3 και διαθέτει σήμα CE.

Η δεξαμενή είναι κατασκευασμένη από πολυεστέρα οπλισμένο με υαλοβάμβακα GRP. Χάρη σε αυτό η μονάδα είναι ελαφριά, έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και είναι ανθεκτική σε μηχανικές βλάβες. Σημαντικό είναι επίσης ότι είναι 100% στεγανή, άρα δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος να περάσουν στο έδαφος ή στον υδροφόρο ορίζοντα ανεπεξέργαστα λύματα. 

 

2. Εφαρμογή και προορισμός τον compact μονάδων BIOHYBRID

 

Οι compact μονάδες BIO-HYBRID εγκαθίστανται για την επεξεργασία οικιακών λυμάτων και σε μερικές περιπτώσεις βιομηχανικών απόβλητων (σε περίπτωση που έχουν σύσταση παρόμοια με τα οικιακά λύματα, δηλαδή δεν περιέχουν ουσίες που εμποδίζουν τις βιολογικές διεργασίες) 

Είναι η ιδανική λύση του προβλήματος διαχείρισης αποβλήτων για

 • μονοκατοικίες
 • πολυκατοικίες
 • σχολεία
 • κέντρα υγείας
 • ενοικιαζόμενα δωμάτια
 • ξενοδοχεία
 • αγροτουριστικές μονάδες
 • και πολλές άλλες περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης.

 

 

3.  Δομή και τρόπος λειτουργίας της compact μονάδας επεξεργασίας λυμάτων BIO-HYBRID

 

Σχέδιο 1. Τρόπος λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων BIO-HYBRID


 

Τα λύματα εισέρχονται στην μονάδα με τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό στον πρώτο θάλαμο (σηπτικό) δεξαμενή προκαθίζησης, όπου γίνεται ο πρώτος - μηχανικός - βαθμός επεξεργασίας, δηλαδή η παρακράτηση των στερεών και των επιπλεόντων και η αναερόβια επεξεργασία. Από  την προκαθίζηση τα ελαφρώς επεξεργασμένα λύματα περνούν στον διαχωριστήρα ο οποίος εμποδίζει τη ανάμιξη των λυμάτων από τις δύο δεξαμενές και  την μεταφορά των λιπών και ελαίων στον βιολογικό αντιδραστήρα..   

Στη συνέχεια, τα λύματα περνούν με φυσική ροή στον βιολογικό αντιδραστήρα, όπου στο δημιουργημένο από αποικίες αερόβιων  βακτηριδίων βιολογικό στρώμα - βιοφίλμ-  τα λύματα συνεχίζουν να καθαρίζονται. Την βάση για την δημιουργία βιοφίλμ αποτελούν τα χιλιάδες αιωρούμενα εξαρτήματα, που είναι ειδικά σχεδιασμένα από πολυαιθυλένιο- βιοφορείς . Ο σχεδιασμός τους έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε  να δημιουργείται η μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια για την προσκόλληση της βιολογικής μεμβράνης. Η βιομάζα είναι περιοδικά αεριζόμενη με την χρήση διαχυτήρων λεπτής φυσαλίδας, τοποθετημένων στον πυθμένα του αντιδραστήρα. Αυτός ο τρόπος επεξεργασίας ονομάζεται Σύστημα Αιωρούμενου Βιοφίλμ -Moving Bed Bio-Reactor (MBBR)

Τα βακτηρίδια που δημιουργούν στην επιφάνεια των εξαρτημάτων την βιολογική μεμβράνη, αποδομούν τις βλαβερές οργανικές ενώσεις. Ένα τμήμα αυτών των ουσιών οξειδώνετε παράγοντας διοξείδιο του άνθρακα και νερό ενώ ένα μέρος χρησιμοποιείται για την δημιουργία νέων μικροοργανισμών.  Με την αύξηση της βιομάζας πάνω στα εξαρτήματα ένα μέρος αυτής αποκολλάτε και στη συνέχεια καθιζάνει στον πυθμένα της δεξαμενής καθίζησης αφήνοντας χώρο για την δημιουργία καινούργιας δομής. Με αυτών τον τρόπο  πραγματοποιείται συνεχής αναγέννηση της βιολογικής μεμβράνης, η οποία εξασφαλίζει συνεχή υψηλή απόδοση της μονάδας.

Το τελικό στάδιο επεξεργασίας αποτελεί η διαύγαση, η οποία γίνεται σε ειδικά σχεδιασμένο, σε μορφή αντεστραμμένου κόλουρου κώνου, θαλάμου διαύγασης. Εδώ  γίνεται ο διαχωρισμός από τα λύματα των αιωρούμενων στερεών της περίσσιας λάσπης και της νεκρής βιομάζας. Μετά την διαύγαση τα καθαρά νερά επεξεργασμένα κατά 97%  υπερχειλίζουν εκτός της μονάδας, ενώ η  λάσπη επιστρέφει στην πρώτη δεξαμενή καθίζησης με την βοήθεια συστήματος επανακυκλοφορίας ιλύος.

 

 

Σχέδιο 2. Τεχνική περιγραφή της compact μονάδας BIO-HYBRID1. Θάλαμος προκαθίζησης- όπου τα λύματα επεξεργάζονται μηχανικά (διαχωρισμός στερεών και επιπλεόντων) και βιολογικά αναερόβια -χώνευση.

2. Διαχωριστήρας - όπου διαχωρίζονται τα επιπλέοντα, λίπη, λάδια και άλλες ελαφριές ουσίες.

3. Βιολογικός αντιδραστήρας- όπου επεξεργάζονται τα λύματα σε αερόβιες συνθήκες με την βοήθεια αερόβιων μικροοργανισμών

4. Δεξαμενή καθίζησης - όπου καθιζάνει η περίσσια νεκρή λάσπη

5. Θάλαμος διαύγασης - όπου γίνεται  η τελική διαύγαση του νερού - τα αιωρούμενα  καθιζάνουν στην δεξαμενή καθίζησης ενώ το καθαρό νερό υπερχειλίζει εκτός μονάδας.

6. Σύστημα αερισμού του αντιδραστήρα - διαχυτήρες λεπτής φυσαλίδας, που απελευθερώνουν μικρές φυσαλίδες αέρος χρήσιμες στους αερόβιους μικροοργανισμούς, που βρίσκονται στον αντιδραστήρα.  

7. Μονάδα αερισμού - παράγει πεπιεσμένο αέρα - συμπεριλαμβάνει τον φυσητήρα μεμβράνης, υπεύθυνο για την τροφοδότηση της μονάδας με οξυγόνο στην απαραίτητη ποσότητα

8. Δραστική λάσπη χαμηλής φόρτισης - αερόβιοι μικροοργανισμοί αιωρούμενοι στον αντιδραστήρα που συμμετέχουν στον καθαρισμό λυμάτων

9. Ρευστό βιολογικό στρώμα ΜΜBR- από ειδικά σχεδιασμένα εξαρτήματα PE πάνω στα οποία πολλαπλασιάζονται βακτηρίδια που συμμετέχουν στον βιολογικό καθαρισμό λυμάτων.

10. Σύστημα επανακυκλοφορίας περίσσιας λάσπης - απορροφά  την λάσπη από την δεξαμενή καθίζησης και την μεταφέρει στην δεξαμενή προκαθίζησης. Χάρη σε αυτό το σύστημα η ανάγκη αφαίρεσης της περίσσιας λάσπης άφορα μόνο στον πρώτο θάλαμο της μονάδας.

11. Τηλεσκοπικά φρεάτια με δυνατότητα ρύθμισης του ύψους τους από 0,4 έως 0,9 m

12. Αγωγός αναρρόφησης αέρος για τον φυσητήρα

13. Ηλεκτρικό καλώδιο 3x1,5mm2

14. Στόμιο εισόδου των φρέσκων λυμάτων Φ160

15. Στόμιο εξόδου επεξεργασμένων λυμάτων - καθαρού νερού.

 

 

 

4. Τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Τύπος Compcat Μονάδας

BIO HYBRID 4000

Βαθμός επεξεργασίας

BOD5 - 97% COD -86%, SS-92%

Αριθμός κατοίκων

                        1-10

Δυναμικότητα

                        1,5 m3/d

Ημερήσιο βιολογικό φορτίο BOD5

                     0,6 kg/d

Υλικό δεξαμενής

GRP

Όγκος προκαθίζησης -Απονιτροποίηση

2m3

Όγκος βιολογικού αντιδραστήρα-νιτροποίηση

1,3m3

Όγκος δεξαμενής καθίζησης

0,7m3

Διαστάσεις μονάδας

Μήκος /πλάτος/ύψος με τα φρεάτια

3670/1420/1700mm

Ύψος από την βάση μέχρι είσοδο/εξοδο

1100/1050mm

Διάμετρος αγωγών εισόδου/εξόδου

160/110 mm

Βάρος μονάδας

200kg

Επιφάνεια κάλυψης

5m2

Μέγιστο βάθος τοποθέτησης μονάδας

2,6m

Απόσταση της μονάδας από γεώτρηση

30m

Απόσταση της μονάδας

5-50m από σπίτι,1,0m από σύνορα οικοπέδου, 3m από δένδρα

Φρεάτια επισκέψεων

3 Χ 400mm

Απομάκρυνση της λάσπης

Κάθε 9 έως 12 μήνες

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

1,2 kWh την ημέρα

Τάση ρεύματος

220-240 V

Συχνότητα ρεύματος

50 Hz

Ισχύς

51W

Στάθμη θορύβου

35 dB

Εγγύηση

10 χρόνια για όλη την κατασκευή

Πιστοποιητικά

CE, EN-12566-3

 

 

 

 

 


Λεωφ. Βουλιαγμένης 360, Αγ. Δημητριος, Αθήνα t & f.210-99-51-035 e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε www.ipc-tso.gr, www.compass-pools.org
angellight © 2021 | web hosting vps domains