Τα τελευταία μας νέα: Μετατρέψτε τον υπάρχοντα βόθρο σας σε βιολογικό από 1.990 € + ΦΠΑ!!! Ετοιμοπαράδοτη πολυεστερική πισίνα: 3,1x3,1x1,4m από 6.233 € + ΦΠΑ!!! Νέες βελτιωμένες μονάδες βιολογικού καθαρισμού TSO SBR v.3 στς παλιές τιμές!!! Νέα οικονομική σειρά σκέπαστρων AZURE!!!
ΠΙΣΙΝΕΣΣΚΕΠΑΣΤΡΑΥΔΡΟΜΑΣΑΖΒΙΟΛ.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 
 ΕΙΔΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΛΥΜΑΤΑ
   κ
Μετατροπή Βόθρου σε Βιολογικό     SBR                       Υβριδικού τύπου                Σηπτικές                          ΤΙΜΕΣ


Εγγραφή στο Newsletter


 Απόσπασμα από κατευθυντήριες γραμμές του ΥΠΕΚΑ για ΜΒΒR

A.5. Αντιδραστήρας αιωρούµενου βιοφίλµ (Moving Bed Bio-Reactor, MBBR) 

Η µέθοδος επεξεργασίας MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) αποτελεί µια δοκιµασµένη και αποτελεσµατική τεχνολογία για τη βιολογική επεξεργασία των λυµάτων. Η συγκεκριµένη τεχνολογία πρωτοεµφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο σύστηµα επεξεργασίας λυµάτων µε συνεχώς αυξανόµενες εφαρµογές σε πολλές χώρες ανά τον κόσµο βιολογική επεξεργασία λαµβάνει χώρα τόσο στο υπό αιώρηση ανάµικτο υγρό, αλλά κυρίως στο βιοφίλµ που αναπτύσσεται στο ειδικό υλικό (βιοφορείς) µε το οποίο πληρώνεται ο βιολογικός αντιδραστήρας. 
Το σύστηµα MBBR συνδυάζει τα πλεονεκτήµατα των συστηµάτων προσκολληµένης βιοµάζας µε αυτά των συστηµάτων αιωρούµενης βιοµάζας. Συγκεκριµένα, δεν απαιτεί ανακυκλοφορία της ιλύος, ενώ χρησιµοποιεί το σύνολο του όγκου του βιολογικού αντιδραστήρα. Επιπλέον, το σύστηµα MBBR εµφανίζει χαµηλή παραγωγή ιλύος, καθώς το µεγαλύτερο µέρος του µικροβιακού πληθυσµού αναπτύσσεται στο πληρωτικό υλικό και όχι στο ανάµικτο υγρό. Η κατανάλωση ενέργειας είναι µειωµένη σε σύγκριση µε τα συµβατικά συστήµατα ενεργού ιλύος (ΕΙ) λόγω των υψηλών ρυθµών αντίδρασης και της απουσίας ανακυκλοφορίας της ιλύος. Επίσης ο απαιτούµενος όγκος των βιολογικών αντιδραστήρων είναι πολύ περιορισµένος σε σύγκριση µε τα συστήµατα ΕΙ, λόγω της µεγάλης ειδικής επιφάνειας που εξασφαλίζεται από το προστιθέµενο πληρωτικό υλικό. Τέλος, το σύστηµα MBBR µπορεί να ανταπεξέλθει σε απότοµες αυξοµειώσεις του υδραυλικού φορτίου µε την κατάλληλη προσθήκη πληρωτικού υλικού και παρουσιάζει µεγάλη ευελιξία σε τυχόν αυξανόµενες απαιτήσεις δυναµικότητας µε την αύξηση του ποσοστού πλήρωσης της δεξαµενής (Ødegaard et al., 2000). 
Η µέθοδος βιολογικής επεξεργασίας MBBR είναι ευέλικτη και µπορεί να συνδυαστεί πολύ καλά µε την δόκιµη µέθοδο της ανακυκλοφορίας ενεργούς ιλύος και να δηµιουργηθεί µια σταθερή και αποδοτική διεργασία που είναι γνωστή ως MBBR-IFAS (Moving Bed Biofilm Reactor) - (Integrated Fixed-Film Activated Sludge), η οποία έχει ακόµη υψηλότερο βαθµό απόδοσης και σηµαντικά καλύτερη ποιότητα εκροής καθώς βελτιώνεται σηµαντικά η καθιζησιµότητα της περίσσειας ιλύος. 
Για την επίτευξη αυτών των χαρακτηριστικών οι δεξαµενές βιολογικών διεργασιών γεµίζονται µε ειδικό πληρωτικό υλικό που παίζει τον ρόλο του φορέα ανάπτυξης της βιοµάζας (βιοφορείς), το οποίο κινείται µαζί µε τα λύµατα µέσα στον αντιδραστήρα. Η κίνηση προκαλείται από το σύστηµα αερισµού στους αερόβιους αντιδραστήρες και από κατάλληλη ανάδευση στους ανοξικούς αντιδραστήρες. Το πληρωτικό υλικό είναι κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο µε πυκνότητα ελαφρά µικρότερη αυτής του νερού και σε σχήµα µικρών κυλίνδρων ή δίσκων περί τα 9-64 mm σε διάµετρο, ανάλογα µε την εφαρµογή και µεγάλη ενεργή επιφάνεια επαφής (> 500 m2/m3). 
Ο ρυθµός πλήρωσης των βιοφορέων στον αντιδραστήρα ποικίλει από 10% έως 65%, ανάλογα την εφαρµογή. Οι µικροοργανισµοί αναπτύσσονται στους βιοφορείς σε βιοφίλµ. Στο βιοφίλµ, οι µικροοργανισµοί είναι καλά προστατευµένοι, πράγµα που καθιστά τη διεργασία ανεκτική στις µεταβολές και διαταράξεις ακόµη και σε ακραία φορτία. Με τους αιωρούµενους βιοφορείς, το σύστηµα γίνεται πολύ συµπαγές (compact), καθώς οι µικροοργανισµοί στο βιοφίλµ είναι πολύ αποδοτικοί. Η ενεργή βιοµάζα που αναπτύσσεται είναι αυτορυθµιζόµενη και εξαρτάται από το 
εισερχόµενο φορτίο και τον υδραυλικό χρόνο παραµονής. Καθώς οι βιοφορείς βρίσκονται σε συνεχή κίνηση, η διεργασία δεν επηρεάζεται από τα εισερχόµενα αιωρούµενα σωµατίδια. 


 


Λεωφ. Βουλιαγμένης 360, Αγ. Δημητριος, Αθήνα t & f.210-99-51-035 e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε www.ipc-tso.gr, www.compass-pools.org
angellight © 2019 | web hosting vps domains

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (10)