Τα τελευταία μας νέα: Μετατρέψτε τον υπάρχοντα βόθρο σας σε βιολογικό από 1.990 € + ΦΠΑ!!! Ετοιμοπαράδοτη πολυεστερική πισίνα: 3,1x3,1x1,4m από 6.233 € + ΦΠΑ!!! Νέες βελτιωμένες μονάδες βιολογικού καθαρισμού TSO SBR v.3 στς παλιές τιμές!!! Νέα οικονομική σειρά σκέπαστρων AZURE!!!
ΠΙΣΙΝΕΣΣΚΕΠΑΣΤΡΑΥΔΡΟΜΑΣΑΖΒΙΟΛ.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 
 ΕΙΔΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΛΥΜΑΤΑ
   κ
Μετατροπή Βόθρου σε Βιολογικό     SBR                       Υβριδικού τύπου                Σηπτικές                          ΤΙΜΕΣ


Εγγραφή στο Newsletter


Απόσπασμα από κατευθυντήριες γραμμές του ΥΠΕΚΑ για SBR

A.4. Αντιδραστήρας εναλλασσόµενων λειτουργιών (SBR)
Το σύστηµα, το οποίο µπορεί να εφαρµοστεί και σε µεγάλους οικισµούς, είναι ιδιαίτερα ελκυστικό στην περίπτωση των µικρών οικισµών, λόγω της απλότητάς του και της ικανότητάς του να ανταποκρίνεται πολύ καλά στις µεγάλες διακυµάνσεις παροχών και ρυπαντικών φορτίων που ιδιαίτερα χαρακτηρίζουν τους µικρούς οικισµούς. Χαρακτηριστικό του συστήµατος είναι ο συνδυασµός σε κοινή δεξαµενή των λειτουργιών του βιολογικού αντιδραστήρα ενεργού ιλύος και της δεξαµενής δευτεροβάθµιας καθίζησης. Έχει τρεις (3) κύριες εναλλασσόµενες φάσεις λειτουργίας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. 
Η βασική διαφοροποίηση του αντιδραστήρα SBR από ένα συµβατικό σύστηµα ενεργού ιλύος έγκειται στο γεγονός ότι στον αντιδραστήρα SBR η διακριτοποίηση των βιοχηµικών αντιδράσεων και της φυσικής διεργασίας της καθίζησης δεν είναι χωρική (όπως στο σύστηµα ενεργού ιλύος) αλλά χρονική. 
Ένας πλήρης κύκλος λειτουργίας ενός συστήµατος SBR αποτελείται από τέσσερις διαδοχικές Φάσεις. Στη Φάση Ι (Φάση εισροής) εισέρχονται τα προς επεξεργασία λύµατα στη δεξαµενή. Η φάση αυτή µπορεί να συνδυαστεί και µε την επιτέλεση βιοχηµικών διεργασιών στην περίπτωση κατά την οποία τεθεί σε λειτουργία το σύστηµα ανάµιξης (για την αποκατάσταση ανοξικών συνθηκών) ή το σύστηµα αερισµού (για την αποκατάσταση αερόβιων συνθηκών) της δεξαµενής. 
Στη συνέχεια ακολουθεί η Φάση ΙΙ (φάση αντιδράσεων) κατά τη διάρκεια της οποίας αποκαθίστανται εναλλακτικές και ανάλογα µε τις απαιτήσεις επεξεργασίας, αναερόβιες, ανοξικές και αερόβιες µε ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των διατάξεων ανάµιξης και αερισµού. Μετά το πέρας της φάσης των αντιδράσεων, απενεργοποιείται το σύστηµα ανάµιξης ή/και αερισµού για την επίτευξη συνθηκών ηρεµίας και την καθίζηση των καθιζήσιµων στερεών στον πυθµένα της δεξαµενής (Φάση ΙΙΙ – καθίζηση). 
Κατά την Φάση IV (φάση εκκένωσης) η οποία αποτελεί και την τελευταία φάση, αποµακρύνονται υπό συνθήκες ηρεµίας τα επεξεργασµένα λύµατα µε τη βοήθεια τηλεσκοπικής δικλείδας, επιπλέοντος υπερχειλιστή ή άλλου κατάλληλου εξαρτήµατος που εξασφαλίζει σταθερή παροχή αποµάκρυνσης. Στη ίδια φάση αποµακρύνεται και η περίσσεια λάσπης. Λόγω των συνθηκών ηρεµίας στη φάση καθίζησης, µια περίπου ώρα είναι επαρκής χρόνος για την ικανοποιητική καθίζησης της λάσπης, ενώ η διάρκεια της φάσης εκκένωσης µπορεί να είναι µικρότερη από µία ώρα, γεγονός που τελικώς προσδιορίζεται από τη λειτουργία των κατάντη έργων χειρισµού της εκροής. 
Η καθίζηση της ιλύος σε συστήµατα SBR είναι κατά κανόνα πολύ ικανοποιητική, µε συγκεντρώσεις στερών της τάξεως των 10.000 mg/l. Για την αποφυγή προβληµάτων νηµατοειδούς διόγκωσης, συνίσταται όπως η φάση εισροής των λυµάτων να είναι περιορισµένης διάρκειας. Στις πλείστες περιπτώσεις µικρών οικισµών θα πρέπει να επιδιώκεται να είναι η ιλύς αερόβια σταθεροποιηµένη. 
Το σύστηµα χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθµό αποµάκρυνσης του οργανικού φορτίου, ο οποίος µπορεί να ξεπεράσει και τα 95%. Ο βαθµός αποµάκρυνσης αζώτου και φωσφόρου εξαρτάται από τις εναλλαγές των επιµέρους φάσεων αντιδράσεων, εισροής και λοιπών λειτουργιών. Η σχετική εµπειρία είναι περιορισµένη αλλά φαίνεται ότι δεν είναι δύσκολο να επιτυγχάνονται µέσες αποµειώσεις της τάξης του 70-80%. 
Για τον αερισµό χρησιµοποιούνται διαχυτές αέρα και λιγότερο συχνά επιπλέοντες µηχανικοί αεριστήρες. Για την παρεµπόδιση εισόδου αφρών στο σύστηµα εκκένωσης, το στόµιο ή ο υπερχειλιστής εκροής περιβάλλονται από κατάλληλο διάφραγµα. 
Κατά τη διάρκεια της αποµάκρυνσης των επεξεργασµένων λυµάτων µπορεί να συντελείται και η αποµάκρυνση της περίσσειας ιλύος, σε ποσότητες που εξασφαλίζουν την επιθυµητή τιµή ηλικίας λάσπης και την σταθεροποίησή της ώστε να είναι δυνατή η απλή διαχείρισή της (π.χ. πάχυνση – αφυδάτωση). 
Τα κύρια πλεονεκτήµατα της συγκεκριµένης µεθόδου είναι: 
☺ Υψηλό βαθµό απόδοσης ως προς την αποµάκρυνση του οργανικού φορτίου εκφρασµένου σε 
BOD5 . 
☺ Ικανοποιητική αποµάκρυνση αζώτου και δυνατότητα αποµάκρυνσης φωσφόρου. 
☺ Μικρή απαιτούµενη έκταση. 
☺ Η σχετική απλότητα του συστήµατος. Απουσιάζουν δεξαµενές καθίζησης, αγωγοί διακίνησης 
λυµάτων και ανακυκλοφορίας και το αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας. 
☺ Η απαίτηση για ελάχιστη απασχόληση προσωπικού, διότι η κατά φάσεις λειτουργία εύκολα 
αυτοµατοποιείται. 
☺ Το σύστηµα ελάχιστα επηρεάζεται από τις διακυµάνσεις της εισρέουσας παροχής και 
ρυπαντικών φορτίων. 
☺ Λειτουργική ευελιξία του συστήµατος. 
☺ Τα προβλήµατα διόγκωσης της ιλύος που συχνά ταλαιπωρούν τα τυπικά συστήµατα ενεργού 
ιλύος είναι εδώ σχεδόν ανύπαρκτα και σε κάθε περίπτωση ευκόλως ελεγχόµενα. 
Τα κύρια µειονεκτήµατα της µεθόδου του αντιδραστήρα εναλλασσόµενων λειτουργιών είναι: 
 • Υψηλό κατασκευαστικό και λειτουργικό κόστος, αλλά εν γένει χαµηλότερο από τα συµβατικά 
 • συστήµατα ενεργού ιλύος και παρατεταµένου αερισµού.
 • Η ενεργειακή κατανάλωση. 
 • Η απαίτηση αξιόλογου ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και συστηµάτων αυτοµατισµού. 
 • Αναγκαιότητα κατασκευής δεξαµενής εξισορρόπησης. 


 


Λεωφ. Βουλιαγμένης 360, Αγ. Δημητριος, Αθήνα t & f.210-99-51-035 e-mail: Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε www.ipc-tso.gr, www.compass-pools.org
angellight © 2019 | web hosting vps domains

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (5)